Od 1. ledna 2015 se hradí regulační poplatky, které jsou v Oblastní nemocnici Kolín hrazeny formou zdravotních známek ve výši 90 korun pouze za pohotovost. Zdravotní známky je možné pořídit na recepci v budově Centrálních operačních sálů v nepřetržitém prodeji. Nemocnice je radí zakoupit před vstupem do ambulance.

Jak oznámila Všeobecní zdravotní pojišťovna, dnem 1. ledna 2015 nabývá účinnosti zákon č. 256/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela zákona ruší 30korunové regulační poplatky za ošetření v ambulantní sféře a 30korunový regulační poplatek za recept. Nově je tedy pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, povinen hradit pouze regulační poplatek ve výši 90 korun za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. meč