Po otevření obchvatu dojde nejen u páteřní komunikace napříč Kolínem k několika změnám. Ale ne hned. Existuje i naděje, že některé zaslepené ulice budou zprovozněny. Mluví se například o napojení některých komunikací v blízkosti restaurace U Červených na Jaselskou ulici. "Nyní po otevření obchvatu do předčasného užívání budeme sledovat nově se utvářející dopravní vztahy a trasy, kdy se jedná o časový úsek do doby kolaudace celé stavby. Budoucí změna vlastnictví komunikací na stávajícím průtahu může nastat až po úspěšné kolaudaci obchvatu města," uvedl 1. místostarosta města Kolína Tomáš Růžička. Podle zveřejněných informací by kolaudace obchvatu mohla být hotova za rok. Komunikace vlastněné státem mají být převedeny do majetku města. Byla už vypracována studie, jak bude doprava na průtahu pravděpodobně vypadat. "Pokud se tedy ptáte, kdy může město začít technicky měnit komunikace na průtahu, může tato situace nastat až po kolaudaci obchvatu za současně splněné podmínky uzavření smlouvy o převodu těchto komunikací. Smlouva nemůže být uzavřena před kolaudací stavby. Časově předpokládám, že nejdříve, ale skutečně nejdříve (pokud stávající vlastník komunikací smlouvu uzavře včas) v roce 2014. Studie o změnách skutečně existuje a tuto informaci jsme veřejnosti avizovali," vysvětlil Tomáš Růžička. Starosta Vít Rakušan varuje před unáhlenými změnami. "Dopravní odborníci nám na naši otázku, jaký očekávají pokles dopravy, odpověděli, že není vypovídající první čtvrtrok a že máme říkat občanům, aby byli trpěliví," řekl starosta. Víc o obchvatu v zítřejším novém čísle týdeníku Kolínský Pres. meč