Správa veřejných pohřebišť města Kolína zahájila svou činnost od 1. ledna 2014 jako nově zřízená organizační složka města. Organizačně patří tato složka pod odbor správy bytových a nebytových prostor města, který sídlí v areálu bývalého pivovaru v centru Kolína. Sídlem Správy veřejných pohřebišť je budova obřadní síně na centrálním hřbitově na Zálabí. Smyslem zřízení organizační složky bylo ze strany města zabezpečit spravování veřejných pohřebišť na území Kolína včetně jeho připojených městských částí a zajištění všech služeb s ním souvisejících včetně potřebných investic. Správu veřejných pohřebišť město převzalo po 20 letech působení soukromého nájemce. "Za poslední dva roky jsme provedli několik významných investic. Jednalo se o stavební úpravy zázemí obřadní síně, rozsáhlou obnovu zeleně, doplnili jsme potřebnou techniku, opravili střechy obřadní síně, provedli jsme stavebně technické úpravy čekárny pro pozůstalé, katafalku, rekonstrukci a předláždění předního nádvoří, rekonstrukcí jsme zmodernizovali sociální zázemí pro veřejnost, opravili jsme vstup na městský hřbitov v Sendražicích. V Zibohlavech jsme zajistili opravu havarijního úseku památkově chráněné hřbitovní zdi a mnoho dalších oprav v rámci celé správy," uvedl místostarosta Tomáš Růžička. Celkové investice za poslední dva roky činily cca 4, 5 milionu korun. Další výdaje směřovaly na běžnou údržbu a zabezpečení odpadového hospodářství. "Odkazu našich předků, který si v životě neseme sebou, si musíme vážit. Jsou to kořeny naší společnosti," pronesl na závěr Tomáš Růžička. pres