Za rok 2014 bylo v Kolíně svezeno zhruba 1.526 tun biologického odpadu. V této hmotnosti je zahrnut pouze odpad o občanů z hnědých svozových nádob. Celoplošné zavedení svozu bioodpadu je občany kvitováno s uspokojením a není divu, že v roce 2015 dojde k jeho dalšímu rozšíření. Občané, kteří produkují bioodpadu víc, si mohou požádat o druhou nádobu a obdrží ji od AVE zdarma. Za svoz této druhé nádoby budou pak platit cca 300 Kč ročně. Bioodpad bude po zimní pauze svážen opět od dubna. slad