Kolínští zastupitelé schválili obsáhlý Plán rozvoje rodinné politiky města Kolína na období 2015-2018. "Naše město se jednoznačně hlásí k potřebě podpořit význam rodiny, protože podpora rodiny není a nemůže být pouze věcí státu," tvrdí místostarosta Tomáš Růžička (Kolíňáci) a pokračuje: "Smyslem rodinné politiky města je podpora prorodinných aktivit a pomoci vytvářet příznivější podmínky pro vlastní život rodiny, aniž bychom do ní zasahovali nebo ji svazovali. Samotná koncepce sestává ze sedmi priorit s mnoha dílčími opatřeními. Nejedná se tedy o dogma či stanovení povinností, ale naopak o moderní přístup pružné podpory rozvoje prorodinných aktivit bez závazků cílové skupiny. K prioritám patří komunikace mezi aktéry rodinné politiky ve městě, služby pro rodiny v Kolíně (například navýšení kapacity městských jeslí, podpora nízkoprahových činností mateřské centra, podpora sociálních služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením), aplikace nové legislativy v oblasti zákona o dětských skupinách, preventivní akce, finanční gramotnost rodin, dobrovolnictví, předškolní příprava, podpora sdílených úvazků v rámci slučitelnosti rodinného a pracovního života, vytváření prostoru města přátelského rodině, bezpečnější hřiště, bytová koncepce, krizové byty, občanské záležitosti a mnoho dalších. Dokument bude zveřejněn na webu města Kolína.
Věříme, že naplánovaná opatření pomohou postupně zvýšit kvalitu života rodin v našem městě. Samozřejmě budeme rádi, když se občané budou do plánování v oblasti rodinné politiky v následujících letech aktivně zapojovat. Společně tak můžeme podpořit vytváření příznivějších podmínek k životu v našem městě, obnovu a posilování tradičních mezilidských vztahů, sousedská setkávání i mezigenerační soužití," specifikoval materiál Tomáš Růžička. slad, meč