Město Kolín vypsalo obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji objektu čp. 77 v Kolíně III se stavební parcelou o výměře 3.461 m2 a nově utvořenou parcelou o výměře 1.728 m2. Jedná se o objekt jatek situovaný v zastavěném území města Kolína mezi ulicemi Jateční, Prokopa Velikého a Roháčova. Jatka byla budována postupně od roku 1892, poslední úpravy proběhly v roce 1998. Objekt jatek představuje soubor administrativní budovy, provozní části, přístavby chladírny, přístavby sociálních zařízení, šatny, kotelny a skladu paliva. Pozemek leží v dobré lokalitě ve vzdálenosti 1 km od městského centra. V místě je možnost napojení na veřejné rozvody vody, kanalizace, plynu a elektřiny, příjezd je zajištěn ze zpevněné veřejné komunikace. Minimální nabídková cena musí činit alespoň 24.891.070 Kč. Navrhovatelé musí předložit návrhy kupní smlouvy do 30. listopadu. Prohlídka předmětu soutěže se bude konat ve čtvrtek 19. listopadu mezi 9. a 10. hodinou. Sraz je před objektem. Podrobnosti obsahuje úřední deska radnice. meč