Město Kolín požaduje po Středočeském kraji a firmě Geosan Group, aby v době konání Kmochova Kolína od 10. do 15. června z bezpečnostních důvodů zmizel z jižní strany Karlova náměstí v budoucnu umístěný jeřáb, který bude využíván na přestavbu Vajgertova domu čp. 8 na regionální muzeum z peněz Středočeského kraje. V určené době už mělo původně být muzeum dostavěno, počítalo se s tím do 31. května, podle radního pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Zdeňka Štefka zhruby do poloviny roku 2015. Pro nespecifikované potíže má ale stavba pokračovat do konce srpna, jak uvedl kolínský místostarosta Michael Kašpar. Podle Zdeňka Štefka je za zdržením vliv řady neočekávaných faktorů (skalní masiv ve dvoře). "Nyní na kontrolním dnu předložila firma Geosan změnový harmonogram, který prodlužuje stavbu muzea do poloviny října, a to zejména kvůli externí dodávce skleněného pláště. Ten je součástí vestavby právě ve dvoře, " dodal a pokračuje: "Žádost města ohledně odstranění jeřábu se projednává a řeší, asi jsou pochopitelné bezpečnostní obavy při zaplněném náměstí, není na mne, abych posoudil, zda odůvodnitelné, na druhou stranu může celá operace dočasného odstranění jeřábu znamenat zpoždění i finanční náklady, " tvrdí středočeský radní. meč