Natáčení DVD Jeruzalém na Labi o židovských památkách v Kolíně bylo v prosinci roku ukončeno. "Veškerý filmový materiál včetně rozhovorů se všemi aktéry je po kupě. Začal střih a sestavení filmu podle schváleného scénáře od Romana Šulce," sdělil nám kameraman Jan Kubka. Kolíňáci Roman Šulc a Jan Kubka, kteří jsou známí z pořadů České televize Toulavá kamera a Objektiv, již mají nastříhaný hrubý materiál, který nyní sestavují s komentáři, připravují grafické ztvárnění obalu a potisku disku a dokončili již i reklamní smyčku, kterou bude město promítat na veletrzích cestovního ruchu. Záměrem půlhodinového filmu je představit Kolín jako jedno z nejvýznamnějších měst ve vztahu k dějinám židovského osídlení Čech, jako významné centrum židovské vzdělanosti a kultury, představit památky vztahující se k židovskému osídlení Kolína, představit významné židovské osobnosti z Kolína a upozornit na židovské památky na Kolínsku. "Památky na židovskou část kolínské historie mají velký potenciál učinit z Kolína významný turistický cíl, neboť právě tyto památky Kolín odlišují od okolních turistických destinací, jako jsou Kutná Hora a Poděbrady," je přesvědčen Pavel Kárník. Snímek má být poprvé představen v dubnu. meč

Starý židovský hřbitov určitě chybět ve filmu nebude. Foto - Roman Šulc