Dvouletá Dívčí katolická střední škola a mateřská škola v Kolíně oslaví dvacet pět let od svého vzniku. Tato škola se od ostatních středních škol a učilišť liší zřizovatelem, kterým je v tomto případě Arcibiskupství pražské, formou výuky, individuálním přístupem k žákům a celkovou atmosférou školního prostředí. Ve Středočeském kraji jde o jedinou školu svého druhu. Veřejnost je zvána v pondělí 17. října na prohlídku školy. Součástí Dne otevřených dveří bude výstava prací dětí a žáků, pro příchozí bude připraveno i občerstvení. Předchozí nedělní oslava začne v 10 hodin mší svatou v chrámu sv. Bartoloměje. V komunitním centru naproti chrámu se uskuteční školní výstava, program oslav bude pokračovat v budově školy a je určen spíše pro blízké přátele školy. Zahraje zde Visione Quartet, představena bude i pro tuto příležitost vydaná sbírka poezie od zakladatelky školy Mgr. Mileny Wiesnerové. wie