Klub vojenské historie Československé lidové armády má v plánu zůstat v objektu bývalém hostinci Na Kopečku v Sendražicích o mnoho déle. Zatímco poprvé měl s městem Kolín uzavřenou smlouvu o výpůjčce výše uvedené nemovitosti od 1. června 2012 do 31. května 2017, nově podepsal dohodu o Muzeu Československé armády až do půlky roku 2029. "Vzhledem k plánovaným investicím, žádostem o sponzorské dary a splnění podmínek pro žádosti o dotace však Klub vojenské historie Čs. armády požádal město Kolín o dlouhodobější pronájem. Odbor správy bytových a nebytových prostor Městského úřadu Kolín předložil radě města záměr vypůjčit nemovitost - prostory sloužící k podnikání č.p. 24, v k.ú. Sendražice (hostinec Na Kopečku) Klubu vojenské historie Československé lidové armády za účelem provozování nekomerční a neziskové aktivity Muzea Československé armády na dobu určitou 15 let od 1. července 2014 do 30. června 2029. Smlouva o výpůjčce na 5 let tedy byla ukončena dohodou a nahrazena smlouvou novu, konkrétně na 15 let," vysvětlila mluvčí radnice Jiřina Holubová. Více o Muzeu Československé armády se dočtete na http://muzeum.csla.cz/.htm. meč