Radní dali zelenou podpisu rámcové objednávky ke Smlouvě o zajištění služeb a prací mezi městem Kolín a společností AVE Kolín. Týká se každoročně opakujících se služeb a prací, které město u firmy objednává a u nichž je s ohledem na jejich charakter zřejmá potřeba jejich opakovaného dodávání a kde je i znám jejich předpokládaný rozsah v dlouhodobém horizontu. Jde např. o svoz odpadu, údržbu zeleně a venkovní úklid mimo období, kdy napadne sníh. V těchto případech úklid sněhu město nasmlouvává podle aktuální potřebnosti. Rámcová objednávka platí pro léta 2010 až 2032 a město se zavázalo, že za výše vyjmenované služby utratí u AVE nejméně 62,5 mil. Kč. Za exkluzivní smlouvu se firmy AVE Kolín a AVE CZ odpadové hospodářství zavázaly k rozsáhlé finanční pomoci do kolínského sportu.