Rada města Kolína jednohlasně schválila novou podobu městského znaku (na snímku). Ta stávající prý neodpovídá heraldickým zásadám. Drak se zmenší, barokní věžičky se promění v gotické a hradby se zakulatí.  "Nový znak je správnější a modernější," řekl starosta Vít Rakušan. Město změna nepřijde ani na 1 korunu, protože Stanislav Pokorný, umělecko-průmyslový výtvarník, heraldik a člen Unie výtvarných umělců ČR, se měl chopit práce zdarma. "Podoba městského znaku, která se doposud nejvíce používala, byla odbornou veřejností již dlouho kritizována, protože neodpovídá popisu dle odborné literatury a je v rozporu s heraldickými zákonitostmi," uvedla vedoucí kanceláře Městského úřadu v Kolíně Gabriela Malá. Nová podoba znaku bude zavedena spolu s novým logem města Kolína, které bude výsledkem probíhající soutěže jednotného vizuálního stylu. Ta skončí 31. srpna, vyhodnocení soutěže proběhne 15. září a vítězný návrh by měl být znám do 30. září. meč

Nový znak