Město Kolín má nové ocenění. Podobá se jiné soutěži - Osobnosti roku, kterou každoročně uděluje Spolková rada Kolína. Cena města Kolína se má podle pravidel, jež nedávno přijali městští zastupitelé, udělovat za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Může být udělena i jako ocenění několikaleté činnosti v určité oblasti společenského života. Cena může být udělena jednou ročně, zpravidla za uplynulý kalendářní rok. Cena se udělit nemusí, nebude-li nalezen vhodný kandidát. Oceněna může být fyzická osoba, právnická osoba či kolektiv osob bez právní subjektivity, které mají trvalé bydliště či sídlo na území města. Výjimečně může být cena udělena i osobám, které podmínku pobytu či sídla v době udílení ceny nesplňují, vždy se však musí jednat o osoby, které ve městě působily, žily nebo se zde narodily. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být k ocenění "In memoriam" navržena již nežijící osoba, která v průběhu svého života splnila podmínky narození, pobytu či působnosti ve městě. Návrh na udělení ceny města může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města, a to písemně nejpozději do 30. dubna kalendářního roku. Podrobně o pravidlech píše nové číslo týdeníku Kolínský Pres, které vyšlo včera. meč