Město Kolín od pondělí hospodaří podle zastupiteli řádně přijatého rozpočtu. Ten počítá s výdaji 1,977 mil. Kč a příjmy 1,984 mil. Kč. Rezerva bude činit přes 7 mil. Kč. Oproti původnímu návrhu, který jsme zveřejnili 21. ledna, v něm došlo k minimálním úpravám. JUDr. Karlu Molnárovi (ČSSD) se povedlo přesvědčit ostatní kolegy, aby házenkářskému oddílu HC Kolín přidali z rezervy navrch 30 tis. Kč na pronájem haly. Mgr. Jiří Tuček (SNK-ED) zase prosadil, aby se sportovní komisí nespolupracující cyklistický oddíl Pek Servis nezískal přímo 100 tis. Kč, ale částka byla přesunuta na účet právě zmíněné komise. Pokud prý bude uvedený subjekt s komisí spolupracovat, může na peníze dosáhnout. Během diskuze o rozpočtu Jiří Truska (KSČM) kritizoval, že město mohlo do rozpočtu získat více peněz, pokud by zvýšilo daň z nemovitosti. Ukázalo se též, že letos město pravděpodobně nebude mít prostředky na realizaci víceúčelové haly v Seifertově ulici. Naopak je připraveno zřídit za 10 mil. Kč denní stacionář pro seniory v bývalém areálu mateřské školy v ulici Rimavské Soboty, kde kvůli tomu nechá předělat prostor po dnes již nefungující kuchyni. Starosta Jiří Buřič (ODS) si velmi pochvaloval přípravu rozpočtu, na němž se měrou největší podíleli Ing. Karel Sova (KDU-ČSL), Mgr. Roman Pekárek a Jakub Plašil (oba ODS). O tom podle něho svědčil i fakt, že při jeho projednávání téměř nedošlo na kritiku ze strany opozice. V debatě se k rozpočtu vyjádřil jediný občan Kolína. Ing. Karel Kostiha ze Štítar varoval, že pokud město nevyčlení peníze na kompenzace související s obchvatem, bude dělat problémy během stavebního řízení na 2. etapu stavby. Starosta mu slíbil, že o to se postará investor, tedy Ředitelství silnic a dálnic. meč

Házenkářům Kolína přibude k 200 tisícům dalších 30 tis. Kč na pronájem haly.