Město Kolín podepsalo smlouvu o spolupráci a přátelství s městem Duino Aurisina/Devin Nabrežina v Itálii. Kolíňané mohou znát orchestr z tohoto města, neboť se dlouhodobě účastní festivalu Kmochův Kolín. Leží blízko Terstu a historicky patřilo ke Slovinsku. Italské malebné městečko mělo štěstí na výběr místa. Jeho okraje z rozeklaných skal romanticky vyhlíží na moře. V roce 1912 na hradě Duino pobýval i jeden z nejvýznamnějších německy píšících lyriků přelomu 19. a 20. století Rainer Maria Rilke, jenž se narodil v Praze. K 31. prosinci 2004 zde žilo 8.815 lidí. Podle sčítání lidu v roce 1971 patřilo ke slovinské etnické skupině 37,5 procenta populace a asi 60 procent obyvatel se hlásilo k italské etnické skupině.

Jak v článku Kolín v Evropě napsaný pro Zpravodaj města Kolína Petr Kesner, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín, poznamenal, partnerství s evropskými městy chápe město Kolín jako možnost získávání inspirace pro spolupráci v nejrůznějších oblastech, obzvláště pak pro vzájemné obohacení společenského, hospodářského a kulturního života.