Zítra Kolín vzpomene 100 let od narození arciopata Jana Anastáze Opaska. Narodil se sice ve Vídni, v Kolíně však vyrostl, vystudoval reálné gymnázium a sloužil primici - první mši. V 50. letech komunisté Anastáze Opaska zavřeli do vězení. Původně ho odsoudili k trestu smrti, pak mu trest zkrátili na doživotí. V 60. letech minulého století byl amnestován, ale najednou se dočkal zákazu výkonu farářského poslání. Po roce 1968 emigroval do tehdejší Německé spolkové republiky.  Starosta Vít Rakušan připomněl, že první Opaskova cesta po návratu z emigrace vedla sice do Břevnovského kláštera, ale pak hned do Kolína. Vrcholem hlavního programu vzpomínkového aktu bude v 11 hodin odhalení Opaskovy busty v Komenského parku. Umístěna bude přímo naproti obchodní akademii. Mimo úvodního projevu starosty zdravici pronesou jak autor busty, tak opat strahovského kláštera Michael Pojezdný. O umělecký přednes básní Anastáze Opaska se postarají Martina Longinová a Rudolf Kvíz. Vystoupí Visione Quartet. Po skončení hlavního programu bude v refektáři kláštera k vidění výstava Anastáz Opasek ve fotografii, jíž uvede Kim Houdek. Očekáváno je i setkání s arciopatovými spoluvězni. meč