Město Kolín prostřednictvím zhotovitelské firmy dokončuje více než stomilionovou investici do zkvalitnění brankovické čistírny odpadních vod. V současnosti, až do 21. září 2015, běží ve zkušebním provozu. Na základě povolení Stavebního úřadu se uskutečnila 19. září kolaudace komunikací a oplocení. Aktuálně nefunguje plynové hospodářství z důvodu rekonstrukce vyhnívacích nádrží VN 1 a VN2. "Až budou vrchlíky hotové, vystrojí se potřebná technologie pro jímání bioplynu, který bude spalován v motoru generátoru a bude pohánět generátor na výrobu elektrického proudu," uvedl 2. místostarosta Jan Pospíšil. meč