V sobotu uvede Oblastní nemocnice Kolín do provozu placený vjezdový a parkovací systém do areálu nemocnice. Při vjezdu obdrží každý parkovací lístek z vjezdového terminálu, který slouží i k výjezdu po zaplacení parkovného v parkovacím automatu u pavilonu patologie. Zde se nachází i výjezdový terminál, který ústí do ulice U nemocnice. Doba bezplatného parkování bude 20 minut a za každou další započatou hodinu bude účtováno 30 korun včetně DPH. Návštěvníci nemocnice, kteří jsou držiteli ZTP karet, budou mít výjezd zajištěn na hlavní vrátnici po předložení ZTP průkazu a platného vjezdového lístku. Držitel průkazu ZTP musí být přítomen ve voze. Od zavedení tohoto vjezdového systému bude hlavní vrátnice určena pouze pro výjezd sanitních vozidel. „Orientace v areálu nemocnice bude zajištěna novými informačními cedulemi a orientačními šipkami, včetně označení nového výjezdu z areálu. Upozorňujeme návštěvníky nemocnice, aby parkovali na vyhrazených parkovacích místech a nevystavovali se tak možnému odtažení vozidla,“ dodává asistentka náměstka pro léčebně preventivní péči Gabriela Uriková. meč