Oblastní nemocnice Kolín slavnostně otevře ve čtvrtek nově zrekonstruované Oddělení nukleární medicíny. Při této příležitosti, bude uveden do provozu nový diagnostický přístroj SPECT/CT. Ten je největším přínosem pro lékaře z oblastí ortopedie, traumatologie, neurologie, onkologie, endokrinologie, kardiologie a radioterapie. Příkladem jeho konkrétního použití může být například diagnostika nádorů, zánětů včetně rozpoznání jejich povahy a mapování lymfatických uzlin při nádorovém onemocnění. Zařízení nalezne využití rovněž pro rychlou korekci radioterapie nebo pro dozimetrii při radionuklidové terapii.

Příští pondělí pondělí se rovněž kožní oddělení Oblastní nemocnice Kolín opakovaně zúčastní 10. ročníku Evropského dne melanomu. "V tento den otevře kožní ambulance pro všechny, kteří si chtějí nechat bezplatně vyšetřit svá pigmentová znaménka," uvedla tisková mluvčí nemocnice Gabriela Uriková. Vyšetření bude v kožní ambulanci v budově chirurgie od 8 do 15 hodin. meč

Diagnostický přístroj SPECT/CT. Repro - www