Osobností města Kolína za rok 2009 se stal předseda Spolkové rady Kolína Aleš Zahajský. Volba byla tradičně včleněna do řádné schůze Rady města Kolín, které tentokrát předsedal místostarosta Pavel Hoffmann. Hlasování řídil úřadující laureát Jan Bradna, který v úvodu vzpomenul zesnulé laureáty Jarmilu Boháčkovou (1947-2005), Ladislava Kamarýta (1928-2000) a Jaroslava Kronuse (1922-2010). Sčítací komise pracovala ve složení Jiří Dvořák, Václav Heller, Jana Kosová, Šárka Krombholzová, Veronika Michálková, Michal Müller a Renata. Krutská. Trojice nominovaných, která čekala v předsálí, byla do radniční síně pozvána celkem dvakrát. Bilaterální porota sestávající ze žijících laureátů a členů spolkového předsednictva a městské rady o udělení Otakarova reliéfu rozhodla v tajném hlasování již v 1. kole, když nominovaný Aleš Zahajský získal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Aleše Zahajského navrhla Mateřská škola v Kmochově ulici za pomoc při výstavbě zastřešení zahradní pergoly pro děti Mateřské školy v Kmochově ulici a Obchodní grémium Kolín za vytvoření prvního digitálního dílu encyklopedie Kolínské pojmy a za organizaci Stavby roku pro obchodní grémium Kolín. Jiřího Šafaříka navrhl Keramický spolek za účinkování v orchestru Kolínský Big Band, který v roce 2009 oslavil již 10. výročí založení. Evu Tichou navrhl Fokus Mladá Boleslav středisko Kolín za velmi aktivní a nezdolnou činnost při rozšíření sociálních služeb občanského sdružení Fokus z Mladé Boleslavi do Kolína pro lidi dlouhodobě duševně nemocné. Dodejme, že před branami finále zůstali Iva Jarošová, Lucie Nováčková a Zdeněk Hejduk. meč