Zastupitelstvo města Kolína bude rokovat v pondělí 21. září od 15 hodin. Novinkou je, že se nesejde v saloncích Městského společenského domu, nýbrž v kongresovém sálu v přízemí Podnikatelského inkubátoru, jenž sídlí v areálu zámku. Méně aktivní občané opět nemusí dojít na událost osobně, ale jednání mohou sledovat online z pohodlí svých domovů. Zasedání zastupitelstva je nahráváno a vysíláno v přímém přenosu na internetových stránkách města. Ze zasedání je rovněž pořizován videozáznam a audiozáznam za účelem informování veřejnosti o činnosti města a za účelem pořízení zápisu. Audiozáznamy se zveřejňují na internetových stránkách města. pres