Zastupitelstvo města v pondělí 7. prosince schválilo vyhlášku zakazující herní průmysl na území města Kolína s platností od 1. ledna 2017. Od 1. ledna 2016 už nesmí vznikat nové herny, od 1. ledna 2017 zaniknou i ty stávající. Zásadní bod programového prohlášení vládnoucí koalice byl tak splněn, radoval se starosta Vít Rakušan. "Názory jsou různé, my si za daným stojíme - i s vědomím ekonomických důsledků. Atmosféra ve městě, prevence lidského neštěstí, jsou důležitější," psal na Facebooku.

"To neznamená, že od 1. ledna 2017 nebudou v Kolíně žádné herny, protože jejich provozovatelé jistě budou dávat různá odvolání a domáhat se u Ministerstva vnitra, aby jim byla licence prodloužena. Ale v případě, že má město schválenou obecně závaznou vyhlášku k dané věci, tak jednoduše licence neprodlužuje, i když byly licence vydány až do roku 2019," řekl starosta. pres