Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) nechá zrekonstruovat za 19 milionů křižovatku u Libenic. "Tato stavba byla připravena na popud a tlak Policie ČR. Jde o vysoce rizikové místo z pohledu BESIPu. Důvodem je absence řadících pruhů v silně frekventované křižovatce. Ročně se zde stane celá řada nehod, převážně s těžkými následky - průměrně jde 3 až 4 smrtelné úrazy. Jedná se tedy o místo s vysokou nehodovostí, kde je nutné provést úpravy ještě před dosažením konečného plánovaného stavu celé trasy silnice I/38," vysvětlila tisková mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. Rekonstrukce by měla začít ještě letos, ale ŘSD dosud nemá odsouhlasené finanční prostředky, protože rozpočet organizace na letošní rok je značně snížený. "Trochu se nám zkomplikovala příprava, na pozemcích, kam se má křižovatka rozšířit, je dost vlastníků a někteří již nežijí. Tak je problém s dohledáním a dovypořádáním případných dědictví. Jenom pro upřesnění, na jednu pozemkovou parcelu připadá i 50 vlastníků a z toho 25 již nežije. V optimálním případě bychom snad mohli stavbu zahájit ke konci tohoto roku, ale spíš to vypadá na jaro 2012," řekla Martina Vápeníková. ŘSD nyní požádalo o územní rozhodnutí. meč