Výroční valná hromada Lapis refugii - Sdružení pro kolínský zámek rozhodla o zániku sdružení ke dni 28. února 2006. Občanská iniciativa vznikla jako dobrovolná, nevládní a nezisková organizace na sklonku roku 2002. "Podnětem byla spontánní reakce obyvatel města Kolína a kolínského regionu na záměr nekoncepčního využití části památkově chráněného zámeckého areálu v historickém jádru města. Sdružení si od počátku vytyčilo několik hlavních cílů: zachránit a rehabilitovat významnou památku a uvést ji „zpět do života“ města, vytvořit otevřený prostor pro setkávání nejrůznějších skupin občanů a rozvoj jejich aktivit (a tím podpořit fungování plnohodnotné občanské společnosti), vyřešit nedostatek vhodných prostor k pořádání kulturních aktivit, vybudovat zázemí pro neziskové organizace kolínského regionu, vytvořit prostor pro aktivity v oblasti sociální a vzdělávací, propojit veřejný a soukromý sektor, podpořit rozvoj regionu a zároveň i turistického ruchu – vytvořit modelový příklad, jak rekultivovat nevyužívané historické objekty pro potřeby místní komunity," píše se na internetových stránkách sdružení.

Existence sdružení ztratila svůj smysl ve chvíli, kdy zastupitelé města Kolína zvedli ruku pro dlouhodobý pronájem (na padesát let) areálu kolínského zámku (vyjma samotného zámku a budovy purkrabství) společnosti G-Reality. Konkurenční projekt, který vypracovalo právě sdružení Lapis refugii, byl Radou města Kolína z dalšího jednání vyřazen. Před samotným hlasováním zastupitel Petr Král podotkl, že kvalitnější návrh mělo bezpochyby sdružení Lapis Refugii. „Obávám se, že takto lokalita zámku ztratí svou původní tvář, stane se z ní pouze polyfunkční areál. Budu hlasovat proti!“
kop