Městu Kolín se podařilo pro tento rok vyjednat nižší finanční spoluúčast, kterou se spolupodílí na provozu autobusových spojů na okrese. Letos na ně vydá jen 1,8 milionů korun, přitom loni částka činila 2,5 milionů korun. K omezení služeb ze strany společnosti Okresní autobusová doprava Kolín nedojde. O šetření finančních prostředků města se zasloužil místostarosta Tomáš Růžička, který má oblast dopravy pod dohledem. Ten například zjistil, že město léta hradilo provoz linky, která vůbec Kolínem neprojížděla. Nyní její financování utnul. OAD Kolín v dubnu přišla s návrhem na spoluúčast až do výše 3,2 milionů korun. Po dalším jednání se suma snížila na 2,1 milion korun a ve finále na výše zmíněných 1,8 milionů korun. "Dal jsem si práci a rozpitval náklady na provoz dotčených okresních linek. Zjistil jsem si orientační srovnání v rámci republiky a při zachování určitého přiměřeného zisku i pro případné investice na obnovu jsme se společně dohodli na konečné a odpovídající částce. Ve výsledku město zaplatí na provoz méně než v uplynulých letech," řekl Tomáš Růžička. meč