Rada města Kolína odsouhlasila pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v majetku města. Opatření zavedla v rámci strategie stabilizace bytové situace v lokalitě Zengrova. V kostce shrnuto jde o to, že podle prvního místostarosty Tomáše Růžičky skoro všichni lidé (většinou Romové) už nechtějí žít v lokalitě Zengrova a mají touhu přestěhovat se do jiných částí Kolína. Jenže ne každý bude mít tu možnost. O tom jsou již zmíněná pravidla. Tomáš Růžička neskrývá, že se liší od standardních zásad pro získání bytu v majetku města. "Zde se nejedná o prvotní získání nájmu bytu, ale o přechod z jednoho nájemního vztahu v rámci městských bytů do druhého nájemního vztahu. To přináší odlišnosti. Podmínka bezdlužnosti a podmínka obecně dostatečného příjmu jsou pro obě vámi zmiňované varianty společné. Město bydlení zadarmo neposkytuje," konstatuje. Jak nám první místostarosta prozradil, v zásadách se například praví, že člověk, který chce mít šanci změnit bydliště, musí mít v první řadě platnou nájemní smlouvu s městem. Má-li ji, může si podat žádost. Jejího autora pak bude radnice po zkušební dobu deseti měsíců "sledovat". Třeba, jestli si plní veškeré povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Po uplynutí zkušební lhůty by měl stávající nájemník splňovat stanovené podmínky. "Případný jiný byt mu bude poskytnut pouze na zkušební dobu a pokud neuspěje (záleží na důvodech), vrátí se zpět do lokality nebo opustí městský byt bez náhrady. Samozřejmě standardní postup dle občanského zákoníku v případech výpovědi se u městských bytů uplatňuje i nadále bez ohledu na jakýkoliv projekt," vysvětluje Tomáš Růžička. První místostarosta nedokázal předběžně určit, kolik nájemníků nebo rodin by mohlo Zengrovku opustit. Každopádně v pěti vchodech žije kolem 80 rodin se zhruba stovkou dětí a mladistvých. Z nich je 42 rodin napojeno na sociální pomoc státu. meč

Zengrovka. Foto: zengrovka.cz