Rada města Kolína doporučila zastupitelstvu přijmout návrh na vyřazení nedobytných pohledávek z evidence za cca 216 tis. Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku za téměř 28 tis. Kč. Podle starosty Víta Rakušana jde o šlendrián minulých vedení města, na který každoroční audity neustále poukazovaly. Zároveň dodal, že bude potřeba zjistit, zda se v některých případech nejedná o trestný čin. Jednotlivé případy ale zatím nechtěl upřesnit. Již v minulém volebním období zastupitelé odepsali pohledávku ve výši cca 700 tisíc korun. Mělo jít o peníze, s nimiž měly v letech 2001 až 2004 hospodařit osoby z městského úřadu okolo pultu centralizované ochrany (tzv. OMO). Na co byla suma využita, není známo. Nikde se totiž faktury vystavené především na hlídání soukromých subjektů nenašly a místo do městské pokladny mohly putovat do něčích kapes. Před volbami sliboval ex-starosta Jiří Buřič, že odepsáním pohledávky věc neskončí. "Město chce vědět, jak a kdo s penězi nakládal. Musí být prokázáno, proč faktury nebyly vydány a jestli jde o úmyslný nebo neúmyslný čin," řekl loni Jiří Buřič. Nyní se zdá, že jakákoliv snaha zjistit, kdo nehospodárně nakládal s penězmi daňových poplatníků, bude marná. Podle místostarosty Tomáše Růžičky už jsou pohledávky promlčené a k promlčení došlo již před našim nástupem nového vedení. Dále uvedl, že případnou trestní odpovědnost, respektive, zda nedošlo k naplnění znaků ve věci podezření ze spáchání trestného činu, posoudí městští právníci. meč