Webová zpráva z radnice praví, že Rada města Kolína projednala návrh k možnosti zvýšení nájmů u městských bytů a nebytových prostor v majetku města Kolína. Město Kolín standardně zapracovává možnost zvýšení nájemného (tzv. inflační doložka) v každém samostatném smluvním vztahu v bytovém segmentu a u segmentu nebytových prostor určených pro podnikání. Nebytové prostory nevyužívají pouze živnostníci či podnikatelé, ale také například lékaři, kteří mají ordinace na městské poliklinice nebo organizace podporující prorodinou politiku. "Případné zvýšení nájmů by se přímo dotklo bezmála 1.300 bytů a 134 nájemců nebytových prostor města. Při projednávání jsme zvažovali ekonomicko-sociální dopady a rozhodli jsme se v letošním roce nájmy nezvyšovat. Zvýšení nájemného je plošným opatřením a jeho neuplatnění je za stávající situace určitým bonusem pro všechny," sdělil místostarosta Tomáš Růžička. www.mukolin.cz