Kolínský zpravodaj po roce mění tiskárnu. Smlouva na tisk Zpravodaje města Kolína se společností Decibel Production byla uzavřena na 1 rok a končí nyní v únoru. Proto město muselo přistoupit k vyhlášení výběrové řízení na dodavatele této zakázky. Jako nejvýhodnější nabídku na tisk Zpravodaje a jeho následné knihařské zpracování podala společnost Eurotisk Navrátil se sídlem v Uherském Brodě. "Smluvní podmínky jsou shodné jako u předcházejícího zhotovitele zakázky. Cena tisku Zpravodaje při 15tisícovém nákladu a rozsahu 28 stran je 53.250 korun bez daně z přidané hodnoty. Tato cena je konečná a zahrnuje tisk Zpravodaje, následné knihařské zpracování, balení a dovoz tiskoviny do místa distribuce," upřesnila mluvčí radnice Jiřina Holubová. meč