Se začátkem školního roku zahájí na Městském úřadu Kolín činnost nově vzniklé oddělení marketingu a propagace. Proč bylo nutné oddělení zřídit? "Město Kolín dlouhodobě postrádalo koncepce v mnoha směrech. Bylo zvykem žít jaksi nahodile, čekat na to, co ´osud přines´. Toto se snažíme napravit a jedním z nástrojů vedoucích ke zlepšení stavu je i nově založené oddělení. Jeho výstupem bude především lepší informovanost občanů o dění ve městě, zvýšení propagace města doma i v zahraničí, podpora komunikace veřejných a soukromých aktérů, zvýšení konkurenceschopnosti města a modernizace veřejné správy," vysvětluje starosta Vít Rakušan.  Oddělení budou personálně tvořit vedoucí oddělení a marketingová specialistka Gabriela Malá a redaktorka Šárka Krombholzová. Oddělení bude funkčně nezávislý útvar, přímo řízený starostou města Kolína. meč