Na Kmochově ostrově v Kolíně bylo minulý týden otevřeno unikátní hřiště na hru zvanou discgolf. Sportoviště stálo cca 200 tisíc korun. Obdoba golfu, kdy se diskem trefujete do košů, nemá v okolí Kolína obdoby. Ani ve Finsku, které je Mekkou tohoto zvláštního sportu, neexistuje hřiště na ostrově. Disky je možné si koupit nebo si je lze zapůjčit na ostrově v domku na dětském hřišti. Pravidla discgolfu se podobají známému golfu. Místo míčků a holí se používají plastové talíře (frisbee), které jsou dostupné v různých tvarech a váze a v závislosti na tom mají různé letové vlastnosti. Každá "jamka" je určena teepadem - místem prvního odhozu a speciálním zařízením pro chytání disků - košem. Hráč, který dohraje hřiště s nejmenším počtem hodů, se stává vítězem. Starosta Vít Rakušan, jenž byl slavnostnímu zahájení přítomen řekl: "Ostrov byl přirozenou relaxační zónou, nicméně se jej snažíme oživit, protože aktivit tady tolik není. Dalším krokem bude vybudování lanového centra, na vyčištěném labském kanále si budou moci vyjet zájemci na šlapadlech. Měl by tu být i "grilplac". Naše město moc bohaté není, snažíme se investovat do nepříliš nákladných akcí, které mohou oslovit co nejširší vrstvy obyvatel“. Ostrov doplní rovněž mobilní přístaviště. meč