Ještě letos by se někteří majitelé nemovitostí na kolínském průtahu měli dočkat výměny protihlukových oken. Podle provozního náměstka Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) - Správy Praha, ing. Zdeňka Mečíře, je pro letošek na tuto akci vyčleněno cca 4 mil. Kč, zbytek výměn bude dokončen v přítím roce. Jak jsme se dozvěděli od vedoucí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje - Územního pracoviště Kolín, MUDr. Zdeňky Jágrové, přednostně budou okna vyměněna u objektů s hlukovou záteží nad 72 dB a nejblíže komunikaci. Podle platných norem je na komunikaci I. třídy povolená hluková zátěž 70 dB ve dne a 60 dB v noci. Po realizaci obchvatu (tedy faktické přeložce průtahu) však bude komunikace předána městu, čímž se změní na místní komunikaci. Pro tu ale již platí jiná norma na hlukovou zátež, a to 60 dB ve dne a 50 dB v noci. Kompletní výměna musí být dokončena nejpozději do 30. června příštího roku, právě do tohoto termínu má ŘSD výjimku na hlukovou zátěž.
kop