Návrh rozpočtu pro letošní rok doporučila Rada města Kolína ke schválení městským zastupitelům, kteří se poprvé v tomto roce sejdou v pondělí 30. ledna. „Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný s patřičnou rezervou. A navíc je svým způsobem i výjimečný,“ uvedl kolínský místostarosta Jiří Buřič. Výjimečnost spatřuje především v oblasti investic, které se mají dotknout infrastruktury, kanalizace, čistírny odpadních vod či kolínského zámku, více místostarosta prozradit nechtěl. Na otázku, zda se bude o návrhu rozpočtu jednat i s opozicí, odvětil, že alespoň klub ODS o žádném jednání zatím neuvažuje. „Ale návrh rozpočtu je připraven tak, aby jej dostali včas všichni kolegové ze zastupitelstva a mohli jej připomínkovat,“ dodal.

Dále se Jiří Buřič zmínil o snaze deklarovat připravenost Kolína realizovat větší akce za přispění ze strukturálních fondů Evropské unie. „Vypracovali jsme návrh akcí, které budou připraveny k realizaci bez ohledu na evropské finance, což ovšem nevylučuje požádat o spoluúčast Evropskou unii,“ upřesnil zástupce starosty.
kop