Rada města Kolína schválila návrh rozpočtu na rok 2016. V pondělí 25. ledna návrh přijme nebo nepřijme městské zastupitelstvo. V současnosti je v Kolíně platný provizorní rozpočet, který jej omezuje a muselo kvůli němu splnit několik podmínek. Například, že v době platnosti rozpočtového provizoria nebudou zahajovány žádné nové investice a nebudou uzavírány nové smlouvy.
"Rozpočet je připraven proinvestičně. Samozřejmě nejbližší investiční akcí zůstává rekonstrukce autobusového nádraží. Stále platí to, co jsme říkali, že co nejdříve budeme žádat o dotaci a my poté budeme moci zahájit stavební práce," vyjádřil se k rozpočtu starosta Vít Rakušan.
Dodejme, že dalšími velkými investičními akcemi letošního roku jsou oživení prostoru u chrámu sv. Bartoloměje, stavba nového autobusového nadraží a pokračování revitalizace sídlišť.
"Zajímavým rysem rozpočtu je skutečnost, že se nám s Ministerstvem průmyslu a obchodu povedlo dojednat změněné podmínky splácení návratné finanční výpomoci. Nakonec to nebyla ta úplně nejoptimálnější varianta pro město, která slibovala úsporu 18 milionů korun ročně," řekl dále.
"Byla to ale varianta, která přinese Kolínu v příštích třech letech úsporu zhruba 10 milionů korun. Což je částka pro Kolín také zajímavá. My jsme rádi, že vláda materiál schválila. Nebudu spekulovat, proč to nebyla ta nejoptimálnější. Vláda má samozřejmě nárok se k žádosti vyjádřit. Jsme rádi, že schůzka s premiérem, ke které došlo na jaře roku 2015, přinesla svůj výsledek a přinesla Kolínu něco, co mu pomůže," konstatoval starosta.
Jinak v letošním roce budou i nadále plynout investice do bytového fondu, nebytových prostor, škol a školek, jak upozornil místostarosta Michael Kašpar. Další peníze by měly "jít" do městské infrastruktury. Do oprav ulic a kanalizace má město vložit 40 milionů korun, tedy téměř stejná částka, kterou spolkne autobusové nádraží. Bude se dále budovat varovný informační systém, vzniknout má další cyklostezka (mezi ulicemi Okružní v Kolíně a obcí Tři Dvory) a vybudují se další podzemní kontejnery. I přes všechny potíže se státní finační výpomocí by investice měly přesáhnout 100 milionů korun. pres