Sociální komise Středočeského kraje doporučila ke schválení Radě a Zastupitelstvu Středočeského kraje přidělit občanskému sdružení Volno, provozujícímu v Kolíně respitní centrum pro děti s autismem a kombinovaným postižením 600 tis. Kč, občanskému sdružení Prostor na činnost K-centra 700 tis. Kč a na mobilní terénní program 690 tis. Kč a Rómskému klubu 30 tis. Kč. Město Kolín požadovalo 350 tis. Kč na ubytovnu lidí bez přístřeší, přes původní doporučení krajských úředníků a hodnotitelů nepřispět ani korunu, byla pro Kolín doporučena částka 200 tis. Kč. Přidělení příspěvků do 200 tis. Kč je v kompetenci krajských radních, o částkách nad 200 tis. Kč musí rozhodnout krajští zastupitelé.
kop