Pomyslnou soutěž v počtu zapsaných žáků na kolínské základní školy letos vyhrála Základní škola v Lipanské ulici. K zápisu na tuto školu se dostavilo 105 dětí, z nichž 90 bylo zapsáno k docházce do 1. třídy od září tohoto roku. Druhý skončil vítěz několika minulých let Základní škola v ulici Prokopa Velikého (77 dětí přišlo k zápisu, 65 bylo skutečně zapsáno), třetí Základní škola v Mnichovické ulici (66, 60), čtvrtá Základní škola v Masarykově ulici (62, 58), pátá Základní škola v Ovčárecké ulici spolu se školou v Sendražicích (50, 44, z toho Sendražice 17, 16), šestá Základní škola v Bezručově ulici (48, 40) a sedmá Základní škola v Kmochově ulici (41, 38). Zápisy se konaly 21. a 22. ledna. meč