Kdy vlastně bude dokončena rekonstrukce Regionálního muzea Kolín na Karlově náměstí, není jasné. Prapůvodním termínem byl červen letošního roku, pak se datum otevření oddalovalo, naposledy se mluvilo o konci října. Ale ani tento termín patrně není konečný.

"Vzhledem ke složité povaze stavebních prací, které jsou nezbytné k dokončení projektu, a také vzhledem k výskytu neočekávaných okolností, které si vyžádaly úpravy v projektové dokumentaci, se nyní provádějí všechny potřebné administrativní změny tak, aby mohly práce pokračovat v plném rozsahu," uvedla mluvčí mluvčí Středočeského kraje Nicole Mertinová.

Radní města Kolína jsou navíc nervózní z vysokého jeřábu na ústředním plácku a byly by nejraději, kdyby už zmizel. Jenže to není snadné. "Jeřáb, který stojí na náměstí, je nezbytný k provádění stavebních prací, které jsou řešeny upravenou projektovou dokumentací. Termín jeho demontáže tudíž nelze v tuto chvíli předvídat," konstatovala Nicole Mertinová.

Rada města Kolína rovněž dostala informaci, že se "vyskytly problémy s financováním stavby". Starosta Vít Rakušan na náš dotaz odpověděl:  „Jako krajští zastupitelé jsme byli informováni o velkém množství víceprací, které se vyskytly při krajské investici domu č.8 na Karlově náměstí. Důvodem má údajně být nekvalitní projekt, který mnohé opomněl, čímž došlo k výraznému navýšení ceny díla.  Jelikož se jedná o krajskou investici, obraťte se, prosím, na Krajský úřad Středočeského kraje.“ Ten však prý o něčem takovém neví. pres