K 31. prosinci loňského roku bylo na Úřadu práce v Kolíně (včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě) evidováno celkem 4.606 uchazečů o zaměstnání z kolínského okresu, z toho 2.491 žen (tj. 54,1 %). Oproti měsíci předchozímu, kdy úřad práce evidoval 4.278 klientů - tedy o 328 méně, míra nezaměstnanosti vzrostla z 8,3 % na 9,1 %. Srovnáme-li však tento statistický údaj se stejným měsícem v roce předešlém, pak letos bylo evidováno o 169 uchazečů méně.

V průběhu prosince kolínský úřad práce evidoval celkem 687 nových uchazečů, což je ve srovnání s listopadem o 152 více a ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 o 93 uchazečů více. Úřad práce vyřadil z evidence 377 uchazečů, což je o 117 méně než v listopadu a o 25 více ve stejném měsíci roku předešlého.

Úřad práce zprostředkoval zaměstnání 63 osobám, nově vzniklých dotovaných míst z toho bylo 14. Celkem 206 uchazečů se uplatnilo jiným způsobem a z jiného důvodu, kterým je např. odchod do starobního důchodu či odhlášení se z evidence na vlastní žádost apod., úřad vyřadil 70 klientů. V 38 případech došlo k vyřazení z evidence, a to z důvodů úmyslného maření součinnosti s úřadem práce.

Občanů se změněnou pracovní schopností registroval úřad práce 649 (14,1 % z celkového počtu nezaměstnaných), absolventů všech stupňů škol a mladistvých 393 (8,5 % z celkového počtu). K poslednímu dni měsíce listopadu evidoval Úřad práce v Kolíně 453 volných pracovních míst, což znamená, že na jedno pracovní místo připadlo cca 10 uchazečů.
kop