K 30. dubnu bylo na Úřadu práce v Kolíně (včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě) evidováno celkem 4.305 uchazečů o zaměstnání z kolínského okresu, z toho 2.339 žen (tj. 54,3 %). Oproti měsíci předchozímu, kdy úřad práce evidoval 4.517 klientů - tedy o 212 více, míra nezaměstnanosti klesla z 8,7 % na 8,3 %. Srovnáme-li tento statistický údaj se stejným měsícem v roce předešlém, pak letos bylo evidováno o 279 uchazečů méně.

V průběhu dubna kolínský úřad práce evidoval celkem 479 nových uchazečů. Ve srovnání s březnem jde výjimečně o naprosto shodný údaj, ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 (487) bylo evidováno o 8 uchazečů méně. Úřad práce vyřadil z evidence 690 uchazečů, což je o 17 více, než v minulém měsíci (673) a o 32 méně, než ve stejném měsíci roku předešlého (722).

Úřad práce zprostředkoval zaměstnání 115 osobám, nově vzniklých dotovaných míst z toho bylo 46. Celkem 478 uchazečů se uplatnilo jiným způsobem a z jiného důvodu, kterým je např. odchod do starobního důchodu či odhlášení se z evidence na vlastní žádost apod., úřad vyřadil 64 klientů. V 33 případech došlo k vyřazení z evidence, a to z důvodů úmyslného maření součinnosti s úřadem práce.

Občanů se změněnou pracovní schopností registroval úřad práce 640 (14,9 % z celkového počtu nezaměstnaných), absolventů všech stupňů škol a mladistvých 298 (6,9 % z celkového počtu). K poslednímu dni měsíce dubna evidoval Úřad práce v Kolíně 610 volných pracovních míst, což znamená, že na jedno pracovní místo připadlo cca 7 uchazečů.
kop