V kolínské nemocnici byla zahájena stavba centrálních operačních sálů, jednotek intenzivní péče, ARO a emergentního příjmu. Po dostavbě bude celková hodnota budovy, včetně vybavení, činit 300 mil. Kč. Slavnostní zahájení stavby se bude konat 27. října, dokončena by pak měla být koncem roku 2006 či začátkem roku 2007.

„V současné době máme k dispozici asi 90 mil. Kč ze zdrojů státu a Středočeského kraje. Menší částkou se podílí i kolínská nemocnice. Jednáme se všemi těmito subjekty o doplnění částky do 300 mil. Kč, abychom byli schopni v příštím roce budovu uvést do provozu,“ řekl ředitel nemocnice Luděk Rubáš.

Projekt je prý modfikován tak, aby na výstavbu tohoho komplexu mohla v budoucnu navázat výstavba, potažmo modernizace dalších dvou budov. Ty by měly nahradit pavilony chrirgických oborů a dětského oddělení, včetně dalších oborů, které jsou v budově umístěny. Podle Luďka Rubáše by v krátké době mělo dojít k modernizaci všech starých pavilonů, které již nejsou schopny nabídnout potřebné podmínky pro pacienty a potřebný komfort pro personál. V nejbližší době by měly změny zakotvené v generelu (ucelený projekt - pozn. red.) rozvoje projít schvalovacím procesem valné hromady akcionářů kolínské nemocnice, změny jsou zpracované až do roku 2008.
kop