Plánované nové parkoviště v Žižkově ulici u kolínské nemocnice namísto stávajícího dosluhujícího letos nebude. "Práce spojená se stavbou parkoviště ještě začít nemohla. Parkoviště se teprve projektuje. Je potřeba vypracovat dokumentaci ke stavebnímu povolení. Díky značnému zdržení posouzení EIA (vlivu na životní prostředí) na Středočeském kraji byl podepsán s firmou HBH dodatek, ve kterém je termín dodání, rozpočet a výkaz výměr do 31. října tohoto roku, pro inženýrskou činnost pak pro vydání stavebního povolení do 31. ledna 2013. Budeme se snažit začít co nejdříve, ale z výše zmíněných důvodů se zřejmě samotná realizace posune na rok 2013, " uvedla tisková mluvčí kolínské radnice Jiřina Holubová. "Bohužel postup zdržel Středočeský kraj svým záměrem velké EIA, kterou po odstoupení bývalého hejtmana (Davida Ratha - pozn. red.) zrušil a nyní nám již nebrání pokračovat v realizaci, " doplnil místostarosta Kolína Tomáš Růžička. Plocha pro 120 aut měla pomoci zlepšit dlouhodobě neutěšenou dopravní situaci před nemocnicí už letos. červ, meč