Podle nejnovější předpovědi Ředitelství silnic a dálnic, ale také dodavatelské firmy Strabag by silniční obchvat města Kolína měl být dokončen koncem roku 2012. "I v zimním období pracujeme na všech etapách. Před dokončením je druhý nejvyšší most přes Polepské údolí, kde probíhají práce na římsách, izolacích a zádržném systému. Most by měl být kompletně hotov během 2 až 3 měsíců," řekl Jakub Svoboda ze společnosti Strabag. Díky pokroku při vykupování pozemků už také začaly práce na výstavbě mostu přes Štítarské údolí. Právě tento stavební objekt je limitující pro celou délku zprovoznění obchvatu. Koncem minulého roku se začalo s výstavbou, probíhají práce na základech mostních pilířů a opěr, to je provedení vrtaných pilot a železobetonových základových bloků. Práce na konstrukcích vozovek budou znovu zahájeny na jaře. Přestože celou trasu obchvatu si budou moci řidiči projet až koncem roku 2012, v závěru tohoto roku by měl být dokončen a zprovozněn zhruba šestikilometrový úsek mezi napojením obchvatu na silnici I/38 ve směru na Kutnou Horu a stávající komunikací II/125 od Uhlířských Janovic. První část obchvatu - křižovatka u Nové Vsi - byla uvedena do provozu vloni v říjnu. Další podrobnosti přináší dnešní nové vydání týdeníku Kolínský Pres. meč, krom

Most v Pekle. Foto - Šárka Krombholzová