Termín začátku výstavby silničního obchvatu Kolína se poixté posouvá a přes původní ujišťování generálního ředitele investora stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR není jasné, kdy bude vypsána soutěž na zhotovitele. Poslanec Poslanecké sněmovny ČR za ČSSD Zdeněk Kotouš uvedl, že stavba začne nejdříve v březnu 2008. Důvodem jsou dosud nevyřešené majetko-právní vztahy, přesněji vyvlastňovací řízení u 26 pozemků. "Ve smyslu rozhodnutí Odboru výstavby při Městském úřadu v Kolíně byly ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR 27. července doplněny požadavky vyvlastňovacího úřadu u 11 návrhů a to jak v katastrálním území Polepy, tak v katastrálním území Nebovidy," oznámil Zdeněk Kotouš. "Výše zmíněný odbor výstavby byl požádán, aby pokračoval ve vyvlastňovacím řízení a to i před stanovenou 90denní lhůtou tak, jak je to běžné v praxi takovýchto úřadů v jiných obcích. Bohužel z prostého matematického pohledu je zřejmé, že stále zůstává sporných dalších 15 pozemků v katastrálních územích Kolín, Štítary a Nebovidy." Poslancovo tvrzení o zpoždění startu prací na obchvatu potvrdil mluvčí ŘSD Jan Hoření. Další informace přináší dnešní vydání týdeníku Kolínský Pres. meč