Starokolínské zastupitelstvo odmítlo bezúplatně převzít do svého vlastnictví a tím i udržovat silniční nadjezd nad železnicí. Obec možná proto čeká soud o určení vlastnictví. Stavbu dosud vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta však tvrdí, že jako provozovatel dráhy nemůže tato státní organizace spravovat silniční objekt. Jádro pudla tkví v tom, že podle SŽDC byl nadjezd postaven jako náhrada za zrušený přejezd ve prospěch obce, ta je zase přesvědčena, že nadjezd musel být postaven kvůli železničnímu koridoru. "Obec se nikdy nezavázala, že by tento nadjezd někdy měla převzít, což je naprosto logické, protože po nějakých 15 letech by si opravy vyžádaly podstatnou část rozpočtu obce a za zhruba 50 až 60 let od zprovoznění by opravy naprosto zlikvidovaly obecní rozpočet a byla by velmi reálně ohrožena samotná existence obce, " odůvodnil rozhodnutí zastupitelstva starosta Starého Kolína Jaroslav Flegl. Mluvčí SŽDC Pavel Halla oponuje, že obec před 9 lety stavbu převzala do užívání a údržbu má proto provádět ona. Více se dočtete v novém čísle týdeníku Kolínský Pres. meč