Rovněž město Kolín se zaměřilo na zjištění možného výskytu azbestu v objektech základních a mateřských škol. "Odbor výstavby - stavební úřad Městského úřadu Kolín na základě metodiky Státního zdravotního ústavu provádí kontroly stavební a projektové dokumentace budov základních a mateřských škol se zaměřením na možný výskyt azbestu v těchto budovách. Kontroly jsou zatím prováděny v dokumentaci budov, které jsou ve vlastnictví města Kolína a na základě zjištěných skutečností bude stav vyhodnocen a stanoven další postup, " ozřejmila aktuální kroky města mluvčí Jiřina Holubová. Středočeský kraj už podle rozhlasové stanice Region kontrolu provedl a údajně se v budovách kolínských středních škol žádný azbest nenašel. meč