Tento projekt obsahuje dvě části, které by měly přinést uživatelům veřejné dopravy zlepšení podmínek cestování. První část projektu je zaměřena na "Úpravu parteru autobusového nádraží v Pečkách", kde by měla vzniknout nová odjezdová stání pro autobusy s přístřeškem pro cestující, parkovací plocha pro autobusy a automobily. Povrch chodníků a vozovek by měl být nově vydlážděn. Projekt počítá i se vznikem bezpečnějších přechodů, lepších nástupních ploch pro méně pohyblivé občany a s celkovým zlepšením veřejného prostranství před budovou vlakového nádraží. Druhá část projektu řeší umístění 21 nových autobusových zastávek do okolních 8 obcí regionu. Nejvíce autobusových zastávek bude umístěno ve Velimi, dále v Nové Vsi I, Ratenicích, Velkých Chvalovicích, Vrbové Lhotě, Dobřichově, Vrbčanech a Milčicích. "Každé očekávané zlepšení samozřejmě sebou nese i předchozí doprovodná omezení," komentuje Kateřina Hejduková, realizační manažerka projektu.

Již v dubnu budou zahájeny stavební práce v prostorách nynějšího autobusového nádraží. Provoz pro pěší a automobilovou dopravu bude v okolí stavby korigován a omezen. Budou přijatá nezbytná dopravní omezení, která budou dočasně řešit veřejnou dopravu a pohyb v okolí. "Celá stavba a tudíž i dopravní omezení jsou plánována na 5 měsíců a pevně věříme, že termín 31. srpna 2010 pro dokončení dodržíme. Všechny cestující prosíme o trpělivost a doufáme, že projekt bude zdárně ve spolupráci se všemi zúčastněnými dokončen a dotace z ROP Střední Čechy pomůže zkvalitnit a zpříjemnit veřejnou dopravu v Pečeckém regionu," řekl předseda DSO Pečecký region a starosta města Pečky Milan Urban. meč