Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo finanční prostředky určené pro obchodní společnosti. Mezi nimi je pochopitelně také Oblastní nemocnice Kolín včetně provozoven v Nymburku, Vojkově a Brandýse nad Labem. Na rok 2007 jí byla přidělená provozní dotace v celkové výši 10,85 mil. Kč. Z toho pro samotný špitál v Kolíně jde 5,8 mil. Kč. "Dotace je určena na činnosti, které jsou pro Oblastní nemocnice Kolín z ekonomického hlediska při stávajícím ceníku zdravotní péče ztrátové, ale pro zachování dostupné péče o pacienty nezbytné. Z dotace bude uhrazena ztráta urologie a obou chirurgických oddělení, to znamená především část nákladů na mzdy lékařů a sester a dále na léky a zdravotnický materiál," upřesnil použití finančních prostředků ředitel MUDr. Luděk Rubáš. meč


Ředitel Oblastní nemocnice Kolín MUDr. Luděk Rubáš