Při silném dešti v minulosti už několikrát zaplavený železniční podjezd u Starých lázní v Kolíně čeká rekonstrukce. „Úpravu podjezdu jsme zařadili do rozpočtového opatření, které jsme schvalovali v září. Máme připraveno 900 tisíc korun na výstavbu odlehčovací stoky, která bude obsahovat vnitřní úpravy pro odlehčení dešťové kanalizace. Tato úprava by měla zásadně zlepšit situaci zejména při přívalových deštích,“ odpověděl kolínský místostarosta Michael Kašpar. Pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, proběhne oprava podjezdu ještě do konce letošního roku. pres