Jak jsme už jednou psali, v červnu kolínští zastupitelé schválili záměr tzv. podnikatelského inkubátoru. Prostory pro začínající podnikatele by měly vzniknout v prostorách zámku. V současnosti probíhá příprava - vyjednávání se strategickým partnerem TPCA a místní Vysokou školou politických a společenských věd. Počítá se se zapojením dalších místních podnikatelských subjektů. Žádost byla už zaregistrována na Ministerstvu průmyslu a obchodu o dotaci a podle místostarosty Jana Pospíšila je její přidělení "na dobré cestě". Rekonstrukce a přístavba purkrabství (i to je jeden z cílů úmyslu - získat peníze na opravu chátrajícího zámku) by měla přijít na 90 milionů korun, 15 procent musí město zajistit ze svého rozpočtu. Realizace "podnikatelského inkubátoru" by měla připadnout na roky 2012 až 2013. Ten by mělo předběžně tvořit 15 místností, začínající podnikatelé by měli zpočátku platit časově omezený výhodný nájem a po uběhnutí nějakého času budou muset "inkubátor" opustit a uvolnit dalším zájemcům. Starosta Vít Rakušan je přesvědčen o úspěšnosti plánu navzdory krachu takových zařízení v některých městech. meč