Po roce od zveřejnění se Město Kolín přece dočkalo dotace na vybudování podzemních kontejnerů. Státní fond životního prostředí mu udělil příspěvek ve výši cca 6 milionů korun, tj. 80 procent z pořizovací ceny zakázky. Zbytek peněz do celkové ceny, která bude stanovena v soutěži, dodá město. Nádoby na separovaný odpad mají stát na 9 místech, kde standardní kontejnery hyzdí okolí. Před prodejnou Billa na náměstí Republiky, u vjezdu na parkoviště před Penny Marketem v Benešově ulici, v Bezručově ulici u křižovatky s Dělnickou ulicí, před prodejnou Bezovka v Žižkově ulici, před budovou okresní správy sociálního zabezpečení na parkovišti v Obecním dvoře, ve Vávrově ulici u křižovatky se Želivského ulicí, před "novou" poliklinikou ve Smetanově ulici, pod domem č.p. 1355 v ulici Antonína Kaliny a v Rubešově ulici u křižovatky s Mostní ulicí. V každém podzemním kontejnerovém místě bude kontejner na třídění plastů, papíru, barevného i bílého skla. V současné době probíhá soutěž předmětu zakázky a následně po nezbytných administrativních úkonech dojde na instalaci nádob. Podle místostarosty Jana Pospíšila bude záležet na počasí. Je tedy možné, že podzemní kontejnery budou všechny, nebo aspoň částečně, do země zabudovány ještě letos. meč